دیباچه آرزو

نوشتن زیباترین کاردنیاست و زیباتراز آن چشمان توست که آنرا میخواند

» یه پست قشنگ :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» به حسابت برس... :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم... :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» بعضی آدمها.... :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» با خدا سخن بگو... :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» سنجاقک :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» فردا میاید شاید ما نباشیم... :: ۱۳٩۳/٩/٢٠
» زندگیست دیگر!!! :: ۱۳٩۳/۸/٢۸
» یاحسین... :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» و خدا پرسید... :: ۱۳٩۳/٧/٩
» سه گانه های زندگی... :: ۱۳٩۳/٦/٢۱
» درسی از پروانه... :: ۱۳٩۳/٦/٧
» امروز آن یک باشید... :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» میتوان زیبا زیست... :: ۱۳٩۳/٥/٧
» عیدمبارک... :: ۱۳٩۳/٥/٦
» بازی خدا و یک عروسک گلی... :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» شب تقدیر... :: ۱۳٩۳/٤/٢٧
» قاتیخ آشی 93... :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» چوبی بمان... :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» جای آدمهای خوب... :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» یه شعر خیلی زیبا...!!!! :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» میشود دوباره آغاز کرد... :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» ۱۳٩٢/۱٢/٥ :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» به خاطر داشته باش... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» تولدت مبارک عذرا جونم... :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» اربعین ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» یلدا مبارک... :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» غوغا... :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» تو... :: ۱۳٩٢/٩/۱
» باز محرم شد و... :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» باید که مهربان بود... :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» سکوت... :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» سنگ... :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» شب های تقدیر... :: ۱۳٩٢/٥/٥
» ارزش دوست... :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» نماز مجنون... :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» رمضان مبارک... :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» گاهی گمان نمیکنی و میشود... :: ۱۳٩٢/٤/٩
» جواب همه ی مسئله ها... :: ۱۳٩٢/٤/۳
» ۱۳٩٢/۳/٤ :: ۱۳٩٢/۳/٤
» زندگی... :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» برگی از زندگی... :: ۱۳٩٢/٢/٥
» ۱۳٩٢/۱/٢٥ :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» عید بر شما مبارک باد :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٠ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۳ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» قاب خیس پنجره :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» ۱۳٩۱/۱٠/۳ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» ۱۳٩۱/۸/٢٥ :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» ۱۳٩۱/۸/٥ :: ۱۳٩۱/۸/٥
» انیشتین و شیطان :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» ۱۳٩۱/٧/٦ :: ۱۳٩۱/٧/٦
» ۱۳٩۱/٦/۳۱ :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» بهترین باش.... :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» عجب صبری خدا دارد :: ۱۳٩۱/٦/۱٧
» ۱۳٩۱/٦/۱۱ :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» ۱۳٩۱/٥/۳٠ :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» تقدیم به زلزله دیده های آذربایجانم :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» ۱۳٩۱/٥/٢٠ :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» ۱۳٩۱/٥/۱۸ :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» ۱۳٩۱/۱/٢٤ :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٦ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٥ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» حرف دل :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» ۱۳٩٠/٩/۸ :: ۱۳٩٠/٩/۸
» ۱۳٩٠/۸/٢۱ :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» ۱۳٩٠/۸/٢٠ :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» ۱۳٩٠/۸/٦ :: ۱۳٩٠/۸/٦
» کلمه های پر معنا... :: ۱۳٩٠/۸/۳
» ۱۳٩٠/۸/۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱
» ۱۳٩٠/۸/۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱
» ۱۳٩٠/٧/٢٥ :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» ۱۳٩٠/٧/٢۳ :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» ۱۳٩٠/٧/٢٢ :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» من ندانم که کیم :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» ۱۳٩٠/٧/٢٠ :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» ۱۳٩٠/٧/٢٠ :: ۱۳٩٠/٧/٢٠


Design By : Pichak